PROSTOR doo Ada
 

Urbanizam,
projektovanje i
inženjering

Početna strana Izveštaji
  Kontakt
  Izveštaji
 
 

Obaveštenje o sazivanju prve vanredne sednice skupštine akcionara za 2011. godinu možete pročitati ovde.

Obaveštenje o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara za 2011. godinu možete pročitati ovde.

Obaveštenje o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara za 2010. godinu možete pročitati ovde.

 

Obelodanjivanje finansijskih izveštaja
Na osnovu člana 32. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS";, br. 46/2006) svi obveznici revizije su dužni, da obelodane Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje, zajedno sa mišljenjem revizora, najkasnije do 30. septembra tekuće godine u štampi, časopisima ili putem WEB SITE-a.

Od stupanja na snagu gorenavedenog Zakona, to jest od 2006. godine i PROSTOR ad Ada je u obavezi da uradi reviziju finansijskih izveštaja, a u skladu sa navedenom tačkom Zakona, u obavezi je da objavi Finansijske izveštaje i Reviziju, pa putem našeg WEB SITE-a objavjujemo Finansijske izveštaje i Reviziju finansijskih izveštaja. Klikom na donje linkove dobitćete dokumente   

2006 2007 2008 2009 2010

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu možete pogledati ovde.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu možete pogledati ovde.

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja
Na osnovu člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS", br. 100/2006 i 116/2006) Uprava akcionarskog drustva cije su akcije ukljucene na organizovano trziste duzna je da sacini izjavu o sestomesecnom planu poslovanja tog drustva i da je objavi u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike. Izjavu za prvo polugodiste tekuce godine, akcionarsko drustvo duzno je da objavi od 15. marta do 15. maja iste godine a za drugo polugodiste teku?e godine, akcionarsko drustvo duzno je da objavi od 15. septembra do 15. novembra iste godine. Izjava za drugo polugodiste, pored propisanih podataka za drugo polugodište, sadrži i plan za prvo polugodište sa osvrtom na njegovu realizaciju. Primerak izjave, akcionarsko društvo dužno je da istovremeno dostavi Komisiji i organizovanom tržistu, na koje su uključene akcije drustva, i ucini ga dostupnim na svom web site.

Akcije naseg drustva Odlukom direktora Beogradske berze a.d. Beograd od 06.10.2008. godine ukljucene su na vanberzansko tržište, pa putem našeg WEB SITE-a objavjujemo Izjave o polugodišnjim planovima. Klikom na donje linkove dobitćete dokumente.   

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja privrednog društva za prvo polugodište 2010. godine možete pogletadi ovde.

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja privrednog društva za drugo polugodište 2010. godine možete pogletadi ovde.

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja privrednog društva za prvo polugodište 2011. godine možete pogletadi ovde.

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja privrednog društva za drugo polugodište 2011. godine možete pogletadi ovde.

Obaveštenje o bitnom dogadjaju - održana sednica skupštine akcionara za 2010. godinu možete pročitati ovde.

Obaveštenje o bitnom dogadjaju - održana sednica skupštine akcionara za 2011. godinu možete pročitati ovde.